ODSZKODOWANIA


Odszkodowania za wypadki przy pracy, błędy medyczne i znacznie więcej

Dochodzimy dla naszych Klientów najwyższych z możliwych odszkodowań. Osoby obciążone obowiązkiem odszkodowawczym chronimy przed nazbyt wygórowanymi żądaniami. Nasze doświadczenie obejmuje sprawy związane z błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami przy uprawianiu sportu, utratą lub uszkodzeniem mienia, szkodami w ruchu lotniczym, szkodami w rolnictwie oraz szkodami kontraktowymi. Sprawiamy, że konsekwencje tych nieprzyjemnych zdarzeń są dla ich uczestników możliwie najmniej uciążliwe, a poniesiona szkoda najpełniej wyrównana. Do momentu oceny, czy sprawa zostanie przez nas poprowadzona, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

Przypadki, którymi zajmujemy się w tym zakresie usług funkcjonują pod następującymi hasłami: zbyt wygórowane odszkodowanie, wypadek przy pracy odszkodowania, wypadki przy pracy odszkodowania, śmierć odszkodowanie, ochrona przed odszkodowaniem, odszkodowania kontraktowe, odszkodowania pomoc prawna, odszkodowania umowne, odszkodowanie kontraktowe, odszkodowanie umowne, kancelaria wypadek, kancelaria wypadki, szkody medyczne adwokat, szkody medyczne kancelaria, wypadek narty adwokat, wypadek narty kancelaria, zakażenie adwokat, zakażenie kancelaria, żółtaczka adwokat, żółtaczka kancelaria, błędy medyczne adwokat, błędy medyczne kancelaria, szkody rolnicze odszkodowania, szkody w rolnictwie odszkodowania.

 

PRZEKSZTAŁCENIA I OPTYMALIZACJE

Bezpieczeństwo prowadzonej działalności, zoptymalizowanie kosztów podatkowych oraz możliwość pozyskiwania finansowania zewnętrznego to wartości, które w dużej mierze zależą od struktury prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

UPADŁOŚCI

Upadłość firmy nie musi oznaczać końca aktywności gospodarczej. Upadłość może być również nowym otwarciem. Problematyką upadłości zajmujemy się od początku naszej działalności.
Dowiedz się więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zajmujemy się wszystkimi aspektami zamówień publicznych. Od strony Wykonawcy - zapewniamy pomoc przy sporządzaniu oferty, oceniamy stopień ryzyka kontraktowego, opracowujemy korespondencję w toku postępowania i reprezentujemy przed KIO oraz sądami.
Dowiedz się więcej

PRAWO LOTNICZE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi na polskim rynku firmami zajmującymi się obsługą rynku lotniczego.
Dowiedz się więcej

PRAWO KARNE-GOSPODARCZE

Działając w obszarze przedsiębiorczości stykamy się ze sprawami dotyczącymi przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nasze sukcesy w prowadzeniu tych sprawach zawdzięczamy między innymi przewadze, jaką mamy przez to, że problemy widzimy kompleksowo.
Dowiedz się więcej

ODSZKODOWANIA

Dochodzimy dla naszych Klientów najwyższych z możliwych odszkodowań. Osoby obciążone obowiązkiem odszkodowawczym chronimy przed nazbyt wygórowanymi żądaniami.
Dowiedz się więcej

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE WSCHODU

Mamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom zza wschodniej granicy Polski. Wśród naszych Klientów są zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy ze Wschodu. Oferujemy im zoptymalizowaną podatkowo i prawnie, bezpieczną instalację działalności gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem ochrony ich aktywów w krajach pochodzenia oraz bieżącą obsługę prowadzonej w Polsce działalności. Nasze usługi są kompleksowe, obejmują: pomoc prawną, doradztwo podatkowe, organizację obsługi rachunkowej i rachunkowość zarządczą, jak też prowadzenie spraw kadrowych. +


Dowiedz się więcej

↓