Nasz Blog


Jakie zmiany dla pracodawców przyniesie 2015 rok?

To na pewno…
Pozytywną zmianą, która ułatwi życie niejednemu przedsiębiorcy będzie uproszczenie zasad przeprowadzania badań wstępnych pracowników, którzy zamierzają podjąć pracę u nowego pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik, którego przyjmujemy do pracy posiada wciąż aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych przez nas w skierowaniu na badania i stwierdzimy że  odpowiadają one tym, które występują na stanowisku pracy jakie ma objąć, wówczas nie będzie konieczności wysyłania go na badania wstępne. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to pracowników, którzy podejmą u nas pracę nie później w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ich dotychczasowych umów o pracę. Czytaj więcej..

Witaj, świecie!

Witaj w sieci Smaga Jaroszyński. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt, pragniemy złożyć Państwu życzenia

Zdrowych, ciepłych, wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym w nadchodzącym Nowym Roku.

 Zespół Kancelarii
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Przedsiębiorca wyręczy zagranicznego kontrahenta przed fiskusem

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego, jak duże obciążenia spoczywają na nich w związku z realizacją umów zawartych w obrocie gospodarczym z przedsiębiorcą  zagranicznym. Brak tej wiedzy może przysporzyć w przyszłości sporych problemów z polskim fiskusem.Czytaj więcej..

Certyfikaty w postępowaniu – wymóg podmiotowy czy przedmiotowy?

W postępowaniach dosyć często spotyka się wymóg, aby wykonawca legitymował się stosownym certyfikatem (np. ISO). Przyjęło się uznawać takie warunki za wymogi tzw. przedmiotowe, a nie podmiotowe. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest w szczególności to, że wykonawca – nie posiadając samodzielnie stosownego certyfikatu, nie może polegać w tym zakresie na zasobach podmiotów trzecich. Poleganie na zasobach osób trzecich jest bowiem możliwe tylko w odniesieniu do warunków podmiotowych (takich jak wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne), a nie przedmiotowych.Czytaj więcej..

Elektroniczne postępowanie upominawcze a prekluzja dowodowa

Co do zasady w pozwach wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazuje się podstawowe dowody na poparcie zasadności żądanych roszczeń. Niejednokrotnie w prostych sprawach o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami już same faktury wraz ze spójnym uzasadnieniem dają podstawę do wydania nakazu zapłaty. Wątpliwości co do prawidłowości takiego działania może jednak budzić brzmienie art. 207 § 6 k..p.c., zgodnie z którym sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Czytaj więcej..

Przychód „przy okazji” a rażąco niska cena

Napotkaliśmy ostatnio SIWZ, w ramach którego zamawiający wprost zastrzegł dla wykonawcy prawo do uzyskiwania przychodu, generowanego „przy okazji” realizacji zamówienia publicznego. Zamówienie na zarządzanie nieruchomością. W ramach swoich obowiązków wykonawca miał zagwarantować najemcom (zarządzanej nieruchomości) pulę określonych świadczeń podstawowych (sprzątanie, ochrona itp.) – za co otrzymać miał od zamawiającego zaoferowaną cenę. Jednocześnie, warunki umowy stanowiły, że „Wykonawca ma prawo osiągać przychody z tytułu świadczenia dodatkowych usług dla najemców” (np. usługi cateringowe). Za takie świadczenia zamawiający nie płaci – płacą sami najemcy. Czytaj więcej..

Klient dostaje wezwanie do zapłaty…

Patrzy, nie wierzy własnym oczom i przesyła do nas. Zadłużenie wynosi 1 złoty i 62 grosze – do tego doszły ponad 100-krotnie większe koszty windykacji. Klient przyznaje, że spóźnił się kilka dni z zapłatą jakiejś faktury, odsetki może dopłacić, ale nie uśmiecha mu się oczywiście płacenie stukrotności wartości zadłużenia, jako kosztu windykacji. Klient pyta więc nas – czy tak można?
Można.Czytaj więcej..

Aukcje OZE – krok ku zielonej energii czy czarnej … dziurze?

W ramach planowanego systemu aukcyjnego w Polsce, państwo będzie ogłaszać budżet, jakim dysponuje w danym roku na produkcję energii elektrycznej z „zielonych” źródeł. Potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w energię odnawialną, będą proponować, za ile daną megawatogodzinę mogą wyprodukować. Kto tańszy, ten wygrywa, ma pozwolenie na budowę projektu, ustaloną cenę, którą zgłosił, i ma pewność, że przez 15 lat otrzyma ustaloną cenę, którą zgłosił w aukcji, i którą wygrał. Czytaj więcej..

↓