Co warto wiedzieć na temat nowej kwoty wolnej?

Wraz z nastaniem 2017 roku, dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zastosowanie ma nowa kwota wolna. Zmiany wynikają z implementowanej w życie ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926).

Impulsem dla rządu do podjęcia stosownych działań legislacyjnych był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (K 21/14), w którym sędziowie uznali, iż art. 27 ust 1 ustawy o PIT w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP. Trybunał orzekł, że przepis ten z dniem 30 listopada 2016 r. przestaje obowiązywać.

Wprowadzone przez ustawodawcę modyfikacje oznaczają, iż osoby zarabiające rocznie 6 600 zł lub mniej, nie zapłacą podatku dochodowego –  co w porównaniu z regulacjami mającymi zastosowaniu w ubiegłych latach, stawia ich w zdecydowanie lepszym położeniu. Jako że w przyrodzie lubi panować równowaga, osoby najlepiej zarabiające kwoty wolnej zostały całkowicie pozbawione.

Dotychczas podatnicy rozliczający się według skali podatkowej odliczali od podatku rocznie kwotę  556 zł 02 gr – bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.  W konsekwencji, roczne zarobki nieprzekraczające 3 091 zł sprawiały, że podatnik nie płacił podatku dochodowego.

Nowe przepisy zniosły stałą wysokość kwoty wolnej. Wzrost uzyskiwanych dochodów implikuje od teraz konsekwentne jej topnienie. Podatnicy osiągający zarobki od 6 600 zł do 11 000 cieszyć się będą nową, wyższą niż dotychczas kwotą wolną. Finalnie dla zarobków rzędu 11 000 zł spadnie ona do poziomu obowiązującego do końca 2016 r. – czyli do poziomu 3 091 zł – i pozostanie stała w przedziale od  11 000 do 85 528 zł.

Przekroczenie progu podatkowego spowoduje stopniowe zmniejszanie kwoty wolnej, która przy rocznych zarobkach przekraczających 127 000 zł osiągnie poziom 0 zł.

Nowelizacja przepisów ustawy o PIT wprowadza również zmiany w aspekcie obliczania zaliczek na podatek. Według nieobowiązujących już zapisów ustawy, od kwoty podatku obliczonego zgodnie ze skalą podatkową, odejmowano miesięcznie kwotę zmniejszającą podatek – 46 zł 33 gr. Aktualnie nie zmieni się to jedynie dla osób nieprzekraczających progu podatkowego, wynikającego ze skali. Wówczas, gdy roczny dochód przekracza 85 528 zł, zaliczki nie będą w ogóle pomniejszane o kwotę zmniejszającą podatek (jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody nie przekroczą owej kwoty) lub będą pomniejszane na starych zasadach, ale tylko do momentu, gdy zastosowanie do nich znajdzie 32% stawka podatku. Warto zaznaczyć, iż skutki owych zmian podatnicy w pełni odczują dopiero podczas rocznego rozliczania PIT, a więc z początkiem 2018 roku.

W zakresie pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek, ustawodawca przewidział istotny wyjątek, o którym warto wspomnieć. Dotyczy on osób korzystających z możliwości wspólnego opodatkowania się z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Ustawodawca umożliwia takim podatnikom, których roczny dochód:

 1. nie przekracza 85 528 zł – odliczenie od miesięcznej zaliczki dwukrotnie większej kwoty zmniejszającej podatek (tj. 2 x 46,33 zł),
 2. przekracza 85 528 zł – kalkulowanie zaliczki jako 18% miesięcznego dochodu minus 46,33 zł.

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku nie odczuje ok. 21 mln podatników – dla nich bowiem dalej będzie miała zastosowanie kwota 3 091 zł. Z kolei blisko 3 mln osób skorzysta z nowych regulacji. Resort finansów szacuje, iż wprowadzone zmiany będą kosztować budżet państwa ok miliarda złotych.

 

Karolina Parafian,
asystent podatkowy
Kancelaria Smaga Jaroszyński

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

 

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓