Tag: prawozamówień

Nowelizacja PZP a zasada konkurencyjności

Przedsiębiorcy – niezobowiązani do stosowania ustawy PZP (jako zamawiający), jak też nierywalizujący na rynku zamówień publicznych (jako wykonawcy) – pozostają z reguły obojętni na kwestie zmian w rzecznej ustawie. Czemu się zresztą dziwić? Ustawa ta nie wpływa przecież na ich działalność. Czy oby na pewno? Są pewne wyjątki.Czytaj więcej..

Wyjaśnienia treści SIWZ a termin do wniesienia odwołania

Wniosek o złożenie wyjaśnień treści SIWZ nie wstrzymuje ani nie przywraca terminu do wniesienia odwołania od treści SIWZ. Większość wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ składanych przez wykonawców to tak naprawdę (nieznane ustawie) wnioski o zmianę treści SIWZ – na treść „odpowiadającą” wykonawcy. Skoro wykonawca wie, jakie jest pożądane przez niego brzmienie SIWZ, to znaczy że swoim pytaniem zmierza do jej zmiany. W razie odpowiedzi zamawiającego, która nie jest po jego myśli, nie może twierdzić, że dopiero w tym momencie dowiedział się o podstawie do wniesienia odwołania.Czytaj więcej..

Protokół otwarcia ofert

Powszechnym (i całkowicie naturalnym) pragnieniem wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest chęć jak najwcześniejszego poznania warunków zaoferowanych przez konkurentów. Aby zaspokoić swoją „pierwszą” ciekawość, wykonawcy mogą wziąć udział w czynności otwarcia ofert (w ramach której, zamawiający podaje nazwy/firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach). Jeśli nie mają ku temu sposobności, mogą spróbować pozyskać w/w informacje w sposób korespondencyjny. Praktyka pokazuje, że wykonawcy najczęściej w tym celu składają wnioski „o udostępnienie protokołu z otwarcia ofert”.Czytaj więcej..

Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a treścią SIWZ

Art. 41 ustawy PZP przewiduje, jaka treść powinna się znaleźć w ogłoszeniu o zamówieniu.

Art. 36 zawiera z kolei minimalne wymagania odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności pomiędzy powyższymi dokumentami?Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓