Rok funkcjonowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Okrągły rok temu – w sierpniu 2015 r. – miesiąc przed ogólnokrajowym referendum w tej sprawie wprowadzono do Ordynacji Podatkowej przepis art. 2a, wprowadzić on miał zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Pomijając nawet samo referendum, szumu medialnego wokół wprowadzanej regulacji było naprawdę dużo, była ona przedstawiana jako rewolucyjna i miała stanowić dla podatników przełom w ich kontaktach z urzędami skarbowymi. Obecnie przyszedł chyba czas na pierwsze podsumowanie efektów wprowadzonej regulacji.

Przeprowadzone szybkie wyszukiwanie w bazie danych orzeczeń sądów administracyjnych, która daje możliwość wyszukiwania orzeczeń po  powołanym w nim przepisie, dało efekty bardzo zaskakujące. Wyszukiwanie wskazało, że (w sprawach zakończonych już w pierwszej instancji)  podatnicy powoływali się w swoich skargach na wspomniany przepis 20 razy; przy czym w 17 spośród tych spraw skargi podatników Sądy oddaliły, a w trzech pozostałych przypadkach wprawdzie je uwzględniły – ale z zupełnie innych przyczyn, niż wynikające z dobrodziejstw wspomnianego przepisu.

Podobnie sprawa ma się w przypadku wydanych interpretacji indywidualnych – spośród 17 000 złożonych w tym roku wniosków o wydanie takiej interpretacji podatnicy powoływali się na przepis art. 2a 192 razy. W wydanych w oparciu o te wnioski interpretacjach  odniesiono się jednak do wspomnianego przepisu jedynie 3 razy, ani razu argumentacji podatnika nie uwzględniając.

Jedynym rozstrzygnięciem uwzględniającym przepis art. 2a Ordynacji podatkowej wydaje się w tym kontekście interpretacja ogólna Ministra Finansów  nr PK4.8022.44.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Co można przeczytać we wspomnianej interpretacji? Otóż: Wyrażona w art. 2a Ordynacji podatkowej zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, a nie wątpliwości co do stanu faktycznego. (…). [bowiem – przyp. aut.:] Należyte stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących postępowania podatkowego, a w szczególności przepisów normujących przeprowadzanie dowodów powinno zapewnić taki stopień wnikliwości badania stanu faktycznego, który prowadzi do ustalenia, jakie fakty w sprawie miały miejsce, a jakie nie zaistniały. Interpretacja ogólna w zakresie powyższego przepisu stanowi wyraz stanowiska Ministerstwa Finansów, z którym Ministerstwo nie zamierza wchodzić w żadną polemikę. Ot – Minister swoje zdanie wyraził i będzie się go trzymać, co by się nie działo.

Niedające się usunąć wątpliwości o których mowa w przepisie muszą więc dotyczyć nie stanu faktycznego (gdzieżby znowu!), a nawet nie wykładni przepisów – ale samej ich treści. Sam próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zachodzi „wątpliwość co do treści przepisów prawa” ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji. Prawo ma w XXI wieku charakter stanowiony, ma formę pisaną i jest upubliczniane w odpowiednich promulgatorach (np. Dzienniku Ustaw). Czy więc wątpliwość co do treści przepisu zachodzą wtedy, kiedy dziennik ustaw był rozmazany i nie można przeczytać co jest w nim wydrukowane? Czy wtedy, kiedy wydrukowano inną treść aktu prawnego niż została uchwalona przez parlament (np. pominięto przecinek, czy zastąpiono go kropką)? Czy wreszcie kiedy?

W tym kontekście można tylko zapytać po co wprowadzano do ordynacji podatkowej pustą, nienadającą się do zastosowania regulację i czy pieniędzy wydanych na proces legislacyjny (włącznie z referendum ogólnokrajowym!) nie lepiej było wydać na wiecznie niedoinwestowaną służbę zdrowia, drogi, Internet na wsiach, czy nawet na porządny samolot do wożenia VIP-ów. Odpowiedź zostawiam czytelnikom.

Krzysztof Józefaciuk
Doradca podatkowy
Kancelaria Smaga Jaroszyński

 

 


 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓