Pełnomocnictwo elektroniczne a umocowanie do popisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Od dnia 18 października 2019 r. postępowania o wartości równej progom unijnym lub większej od nich muszą być prowadzone w pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W ten też sposób powinny być składane (w ramach ww. postępowań) oferty oraz ich załączniki. Także dokument pełnomocnictwa. Mając na uwadze, iż co do zasady, pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, konieczność jego złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymusza jego udzielenie (a następnie złożenie) w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W konsekwencji, pełnomocnictwo w formie „tradycyjnej” (pisemnej) najczęściej w ogóle nie powstaje. Brak takiego pełnomocnictwa, w praktyce, prowadzić może jednak do wątpliwości, czy „elektronicznie” ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony także do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art. 139 ust. 2 PZP, do zawarcia tego rodzaju umowy wymagana jest pod rygorem nieważności forma pisemna; w myśl z kolei art. 99 §1 Kodeksu Cywilnego, „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”. Oparcie się wyłącznie na przywołanych przepisach prowadzi do mało praktycznego wniosku, zgodnie z którym, po wygraniu postępowania, wykonawca powinien udzielić swojemu przedstawicielowi dodatkowego, tym razem już pisemnego, pełnomocnictwa. Bez niniejszego, osoba ta nie będzie umocowana do podpisania umowy. Tego rodzaju konkluzja jest jednak przedwczesna.  Analizowaną kwestię wyjaśnia bowiem art. 781 §2 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którego treścią „Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemne”. Oznacza to, że pełnomocnictwo „elektroniczne” będzie w zupełności wystarczające do podpisania umowy.

 

Karol Kajka

Radca Prawny
Kancelaria Smaga Jaroszyński


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓