Nadchodzą lepsze czasy dla podatników ?

W kwietniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Jedną ze zmian, jaką ustawodawca nam zafundował jest dodanie nowych obowiązków naczelnikom urzędów skarbowych. I tak do zadań naczelników urzędów skarbowych, oprócz już tych znanych takich jak ustalanie lub określanie i pobór podatków, wykonywanie kontroli podatkowej, czy wykonywanie egzekucji należności pieniężnych, będzie należało także wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.

Obecnie organ podatkowy postrzegany jest raczej jako ten, który stoi „po przeciwnej stronie barykady” w relacji do podatnika. Nierzadko dochodzi do sporów między stronami co do  sposobu wykonywania obowiązków podatkowych. Wyczuwalny jest brak zaufania, spowodowany z jednej strony tzw. optymalizacja podatkową stosowaną mniej lub bardziej sprawnie przez podatników (nie mylić z uchylaniem się od opodatkowania), a z drugiej strony, ciągłym weryfikowaniem przez organ podatkowy poczynań podatników,  chociażby w postaci prowadzonych kontroli. Instytucja interpretacji podatkowych też nie zmieniła jakości tych relacji. Wydawanie interpretacji prawa podatkowego, nierzadko wzajemnie się wykluczających, staje się przedmiotem drwin i żartów podatników.  Rozbieżności w stanowisku ministra co do interpretacji prawa podatkowego, na pewno takiego zaufania nie budują.

Idą zmiany. Można by tak rzec, zapoznając się z nowelizacją cytowanej ustawy, gdyż teraz fiskus nie będzie już walczył z podatnikiem, ale będzie go wspierał. Przyszłość rysuje się w różowych barwach, skoro podatnik i fiskus będą teraz współdziałać. Jednak pojawiają się też wątpliwości. Jaki ładunek pozytywnych zmian kryje się pod tym zapisem ustawowym, który ma odmienić oblicze fiskusa. I odpowiadam sobie – marny, niezauważalny. Znamienne jest, że zapis ustawowy o wspieraniu podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych, jest nieczytelny. Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie nowego zadania – „wspierania podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych”. Nie wymienił instrumentów za pomocą których to wsparcie ma być realizowane, ani nie wskazał zakresu przedmiotowego takiego wsparcia. Powoduje to pełną dowolność w jego interpretowaniu. Kolejny przepis, który pozwala na pełną uznaniowość organów podatkowych w jego interpretowaniu i stosowaniu. Tak nieprecyzyjnie sformułowane zadanie naczelnika urzędu skarbowego, pozwala wręcz na jego nierealizowanie. No bo jak można stwierdzić w konkretnej sprawie, czy organ wspierał podatnika w prawidłowym wypełnianiu obowiązków, skoro nie wiemy, na czym to wsparcie ma polegać. Przewrotnie wskaże, że takim wsparciem będzie na pewno pomoc podatnikowi w wypełnieniu pita, ale takim wsparciem mogą być też częstsze kontrole skarbowe, skoro fiskus będzie chciał „sprawdzić” czy gdzieś nie popełniamy błędu w wypełnianiu swoich obowiązków podatkowych i przy tym nas przykładnie ukarać za stwierdzone nieprawidłowości. Uzasadni to potem tym, że było to takie właśnie wsparcie, bo teraz podatnik już będzie wiedział, gdzie popełniał błędy i już ich nie będzie powielał. A zatem cel przepisu zostanie zachowany, czyli poprzez takie „wsparcie”, dążyć do prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatnika.

Tak więc pomimo nieskrywanej nadziei na lepsze jutro, w mojej ocenie, nic się nie zmieni. No bo niby jak mam wyegzekwować na organie podatkowym takie wsparcie w mojej sprawie, skoro nie wiem co ono oznacza, w świetle tego ogólnikowego zapisu. Dlaczego ustawodawca zdecydował się na taki zapis, nie definiując go w żaden sposób. Nie wiadomo. Natomiast oczywistym jest, że jak praktyka to pokazuje, tak sformułowane przepisy, pozwalają na wypaczanie ich sensu, poprzez ich dowolną interpretację.

 

dr Tomasz Kiszka

doradca podatkowy, radca prawny
w Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓