Kodeks urbanistyczno-budowlany nowym rozwiązaniem dla rynku nieruchomości

Rok 2017 roku przyniósł liczne zmiany poczynając od prawa pracy, kończąc na prawie karnym. Dla rynku nieruchomości zagadnieniem otwartym pozostaje przede wszystkim kwestia prac nad uchwaleniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które trwają od bardzo dawna.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w lutym bieżącego roku zapowiedziało, że opublikuje nową wersję kodeksu obejmującą zmiany po konsultacjach społecznych, jeszcze w pierwszym kwartale br., zaś w kwietniu – przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych. Ministerstwo przewiduje, że w okresie wakacyjnym wszystkie projekty aktów prawnych powinny trafić do Sejmu.

Kodeks ma zostać podzielony na siedem ksiąg, do których należeć będą: przepisy ogólne, planowanie przestrzenne, proces inwestycyjny, utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana, naruszenie przepisów kodeksu, rejestr urbanistyczno-budowlany oraz przepisy końcowe.

Głównym celem ustawodawcy jest przede wszystkim skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli, ale również przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią, wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, a także efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Wyjątkowo istotną zmianą przewidzianą w projekcie jest odrzucenie obowiązującego obecnie prawa do zabudowy. Jego przejawem będzie to, że właściciel gruntu, w przypadku braku planu miejscowego, będzie mógł co do zasady zabudować swoją działkę w dowolny sposób uzyskując jedynie decyzję o warunkach zabudowy. Zastrzeżeniem jest jednak zgodność planowanej inwestycji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz wpisywanie się w zasadę nazwaną „zasadą dobrego sąsiedztwa”, która pojmowana jest dosyć szeroko.

Ponadto projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego zakłada znaczne ograniczenie możliwości powstawania budynków przeznaczonych do przebywania w nich ludzi, które nie będą miały bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną. Komentatorzy wskazują, iż przepis wprowadzający takie ograniczenie (tj. art. 309 projektu) wprost uderza w art. 31 ust. 1 Konstytucji, stanowiący, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. Wskazany powyżej art. 309 § 4 stanowi, że dla inwestycji innych niż dotyczące budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, dostęp do drogi publicznej można zapewnić również poprzez ustanowienie służebności, jeżeli jest to zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego oraz pozwoli na prawidłowe użytkowanie inwestycji. Służebność, tak powszechna obecnie, będzie zatem dopuszczalna, ale jedynie w przypadkach budynków innych niż przeznaczone do przebywania w nich ludzi. Zakładając, że kodeks wszedłby w życie w aktualnym brzmieniu, budynki określane jako „przeznaczone na pobyt ludzi” nie mogłyby już powstawać na terenach nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W projekcie kodeksu pojawia się zatem wiele niejasności, z których najbardziej niepokojącymi są właśnie zapisy wprowadzające ograniczenia własności. Niemniej, według wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla projektu kodeksu. Czy faktycznie? Wszyscy przekonamy się o tym niebawem.

Karolina Kalinowska
aplikantka radcowska
Smaga Jaroszyński

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓