Jednolity Plik Kontrolny

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte nowym obowiązkiem dokumentacyjnym, którym jest comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Jednolity Plik Kontrolny podzielony został na następujące struktury:

 • Struktura 1- księgi rachunkowe- JPK_KR,
 • Struktura 2- wyciąg bankowy- JPK_WB,
 • Struktura 3- magazyn- JPK_MAG,
 • Struktura 4- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT- JPK_VAT,
 • Struktura 5- faktury VAT- JPK_FA,
 • Struktura 6- podatkowa księga przychodów i rozchodów- JPK_PKPIR,
 • Struktura 7- ewidencja przychodów- JPK_EWP.

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy jednostek prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej. To jakim obowiązkom podlegać będą podmioty, zależy od skali prowadzonej działalności, inne bowiem będą obowiązki nałożone na małych przedsiębiorców niż te, które muszą spełnić duże podmioty.

Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podmioty obowiązane są do przekazywania na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej plików JPK w następujących terminach:

 • Duże podmioty- od 1 lipca 2016 r.
 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy- od 1 stycznia 2018 r.

Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Warto wskazać, że urząd skarbowy nie musi poprosić podatnika o przekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, wystarczy, że Podatnik będzie miał możliwość jego wygenerowania i w razie żądania- jego przekazanie.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Comiesięczne przekazywanie JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, dla większości podmiotów jest już jednak obowiązkowe. Obowiązek comiesięcznego przekazywania JPK_VAT dotyczy:

 • Dużych podmiotów- od 1 lipca 2016 r.,
 • Małych i średnich przedsiębiorców- od 1 stycznia 2017 r.,
 • Mikro przedsiębiorców- od 1 stycznia 2018 r.

Przekazywanie JPK_VAT odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Korzyści dla podatników i administracji skarbowej

Zaimplementowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma być korzystne zarówno dla organów podatkowych, jak i podatników. Zastosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli m.in. na uniknięcie papierowych wydruków, skrócenie czasu potencjalnej kontroli oraz jej uciążliwości, a także ułatwi dostęp do danych źródłowych umożliwiających szybką analizę.

 

Łukasz Kalinowski
asystent podatkowy
Kancelaria Smaga Jaroszyński

 

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓