Dokumentacja cen transferowych – dokument, który przedsiębiorca musi posiadać

Pomimo oddźwięku w mediach i ostatnich komunikatów Ministerstwa Finansów wielu przedsiębiorców (szczególnie tych małych i średnich) nie interesuje się tematem dokumentacji cen transferowych. Należy przestrzec przed tego rodzaju podejściem.

Ceny transferowe” to ceny stosowane przez podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (majątkowo, osobowo, rodzinnie itp.) lub podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Kształtowanie polityki cenowej w stosunkach z takimi podmiotami może służyć zaniżaniu opodatkowania (poprzez ustalanie cen na poziomie odbiegającym od rynkowego). Jest to dość popularna praktyka. Na czym ona polega? Oto przykład:

Załóżmy że mamy dwa kraje, w jednym stawka podatku wynosi 19%, a w drugim 5%. Pierwsza Spółka mieści się w kraju, w którym stawka wynosi 19% i sprzedaje napoje gazowane oznaczone znakiem towarowym. Druga Spółka zostaje zarejestrowana w kraju, w którym stawka podatku wynosi 5 %. Jako wkład do Drugiej Spółki wniesiony zostaje znak towarowy, z którego korzysta Pierwsza Spółka sprzedając swoje towary. Druga Spółka udziela Pierwszej Spółce licencji na ów znak towarowy, oczywiście odpłatnie. Skutek jest taki, że w Pierwszej Spółce opłata za licencję „idzie w koszty” zmniejszając dochód opodatkowany (19%), zaś w Drugiej Spółce kumuluje się dochód – opodatkowany w wysokości 5%. Teraz wystarczy wyjąć pieniądze z rachunku Drugiej Spółki. Podobne operacje można wykonywać przy wykorzystaniu podmiotów krajowych (np. w sytuacji, gdy jeden z nich ma stratę, lub jest z innych przyczyn niżej opodatkowany).

W celu zapobiegania wyżej opisanym praktykom (a właściwie w celu usprawnienia kontroli w tym obszarze) wprowadzono przepisy, nakazujące podatnikom, którzy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami położonymi w rajach podatkowych sporządzać tzw. dokumentacje cen transferowych (transakcyjnych) i przedkładać ją organom podatkowym w terminie 7 dni od wezwania. Sporządzanie takiej dokumentacji to nie tylko obowiązek i nie tylko środek do pokazania fiskusowi, że nie zaniżamy opodatkowania. Posiadanie dokumentacji przynosi bowiem bardzo wymierne korzyści w razie ewentualnej kontroli.

Otóż stawka podatku, o której mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (50 %) jest swoistą karą za naruszenie obowiązków ustawowych, która zastępuje zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa w stosunku do dochodu oszacowanego w trybie art. 11 wspomnianej ustawy. Wynikająca z ust. 4 art. 19 PDOPrU sankcja jest więc przepisem szczególnym w stosunku do ust. 1 wspomnianego artykułu i wyłącza opodatkowanie tego dochodu na zasadach ogólnych. Bez dokonania szacunku przez organy i bez zaniechania przez podatnika przedstawienia szczególnej dokumentacji podatkowej (art. 9a PDOPrU) nie jest możliwe powstanie zobowiązania. (I SA/Bk 207/07). Innymi słowy – sankcyjnej stawki podatku (50%), nie można zastosować do podatnika, który w trakcie kontroli przedstawił dokumentację cen i to nawet jeżeli organy podatkowe ustalą, że wykorzystywał politykę cenową przy transakcjach z podmiotami powiązanymi do zaniżania opodatkowania.

Krzysztof Józefaciuk
Doradca podatkowy
Smaga Jaroszyński
Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓