Dobra oferta to wiążąca oferta

Uzyskanie zamówienia publicznego jest (a przynajmniej powinno być) podstawowym celem każdego wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu pzp. Nierzadko jednak sami wykonawcy pozbawiają się możliwości jego realizacji. Przykładem niniejszego jest brak dopilnowania ważności złożonej oferty. Zgodnie z ogólnymi zasadami – oferta wiąże wykonawcę przez okres od 30 do 60 dni (w zależności od wartości danego postępowania). Okres ten może zostać przedłużony przez wykonawcę – z jego własnej inicjatywy, bądź też na wezwanie zamawiającego. Co jednak istotne, zamawiający może (a wręcz powinien) wyłącznie raz wezwać wykonawców do przedłużenia terminu związania ofert. Gdyby okazało się to niewystarczające (postępowanie pzp miałoby trwać dłużej), dalsze podtrzymanie ważności ofert leży wyłącznie po stronie wykonawców. Jedynie oni ponosić będą również negatywne skutki zaniedbań na tym polu. Skutki te mogą natomiast wystąpić na różnych polach. Po pierwsze – zamawiający może rozważyć wykluczenie z postępowania wykonawcy, który przestał być związany swoją ofertą (KIO 1737/14). Po drugie – nawet jeśli taki wykonawca nie został wykluczony, zamawiający nie powinien dokonać wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej (KIO 520/15). Po trzecie – wykonawca, który nie zadbał o ważność swojej oferty jest w zasadzie pozbawiony możliwości ochrony swoich praw w postępowaniu odwoławczym. Jak wskazuje szereg orzeczeń KIO, wykonawca niezwiązany swoją ofertą nie może ponieść szkody w związku z naruszeniem przepisów ustawy przez zamawiającego. Odwołanie wniesione przez takiego wykonawcę powinno być więc oddalone z uwagi na brak wykazania odpowiedniego interesu.

 

Karol Kajka
Radca Prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓