Kategorie: Podatki/Przekształcenia

Regulacja CFC

Regulacje zwane CFC (ang. Controlled Foreign Company), stanowią nowość w polskim podatku dochodowym.  Istotą tych rozwiązań jest przypisanie zysków spółki zagranicznej  spółce krajowej w proporcji do posiadanego przez tę spółkę krajową kapitału udziałowego spółki zagranicznej, w roku osiągnięcia zysków przez spółkę zagraniczną, bez względu czy dokonano faktycznej wypłaty tychże zysków.
Zapoznając się z tą nową konstrukcją w CIT, dochodzę do wniosku, że podstawowym celem (istotą) tej regulacji, jest to, aby opodatkować w Polsce zyski osiągane przez  powiązane spółki zagraniczne tzw. skarbonki. Dzieje się tak dlatego, że nierzadko polski podatnik tworząc strukturę spółek , kapitałowo powiązanych, tworzy spółki w krajach, w których obciążenia fiskalne są niższe niż w Polsce, bądź ich w ogóle nie ma, są to tzw. spółki skarbonki, do których trafia większość zysków wypracowywanych przez tą całą strukturę spółek (polskich i zagranicznych). Do tej pory polski fiskus mógł tylko patrzeć, jak spółki wyprowadzają z Polski zysk, poza zasięg polskiego fiskusa i w spółce docelowej ten zysk opodatkowują bądź w ogóle nie płacą podatków.Czytaj więcej..

Darowizna udziałów w spółce z o.o. pod lupą fiskusa

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko decydują się na rozporządzenie posiadanymi udziałami. Następuje to przede wszystkim poprzez zbycie udziałów na rzecz osób trzecich. Do takiego zbycia często dochodzi w formie darowizny na rzecz członków rodziny darczyńcy. Ma to swoje uzasadnienie podatkowe.  Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwalają określonej grupie osób na dokonywanie rozporządzeń majątkiem pomiędzy sobą, bez ponoszenia przy tym ciężaru podatkowego.Czytaj więcej..

Najważniejsze w 2015 r. zmiany w podatkach (dla przedsiębiorców).

Najważniejsze w 2015 r. zmiany w podatkach (dla przedsiębiorców).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany w podatkach dochodowych i podatku VAT, które mają nastąpić w roku 2015.Czytaj więcej..

Jak i po co zmieniać wysokość kapitałów własnych w ciągu roku, czyli cienka kapitalizacja po nowemu.

„Cienką kapitalizacją” nazywamy sytuację, w której wspólnicy udzielają spółce środków na jej działalność (wyposażają w kapitał) za pomocą pożyczek, a nie wkładów na kapitały (kapitał zakładowy lub zapasowy). Spółka otrzymuje więc kapitał pod tytułem zwrotnym, a nie bezzwrotnym, co pogarsza jej wypłacalność. Cienka kapitalizacja jest również wykorzystywana  jako instrument optymalizacji podatkowej,  wypłaty odsetek od pożyczki są – w przeciwieństwie do wypłaty dywidendy – opodatkowane jednokrotnie (z ekonomicznego punktu widzenia).Czytaj więcej..

Przedsiębiorca wyręczy zagranicznego kontrahenta przed fiskusem

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego, jak duże obciążenia spoczywają na nich w związku z realizacją umów zawartych w obrocie gospodarczym z przedsiębiorcą  zagranicznym. Brak tej wiedzy może przysporzyć w przyszłości sporych problemów z polskim fiskusem.Czytaj więcej..

Rzecz o swobodzie kontraktowania w świetle planowanych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej

Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Są to zmiany, które na pewno nie spodobają się podatnikom. Ponadto, budzą one bardzo poważne wątpliwości, co do ich prawniczej poprawności. Czytaj więcej..

Spółka bez podatków

Proponujemy Państwu zakup gotowych spółek komandytowo – akcyjnych, których zdecydowanym atutem, poza możliwością natychmiastowego uruchomienia działalności gospodarczej, jest fakt, iż prowadzona ona być może bez obciążenia podatkiem dochodowym  (do 30 listopada 2014 r. lub 31 października 2015 r.)

Gwarantujemy Państwu jednocześnie naszą ewentualna pomoc w ułożeniu prowadzonej aktualnie działalności celem optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem nieopodatkowanej spółki komandytowo – akcyjnej. Czytaj więcej..

Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego – czyli „Co jednemu będzie misą golarza, drugiemu zda się być hełmem Mambrina”

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, po ponad dziesięciu latach nieobecności, w połowie roku 2015 wrócić ma do polskiego systemu prawnego tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Przypominając: 1 stycznia 2003 r. wprowadzono do polskiego prawa podatkowego klauzulę obejścia prawa, która szybko uznana została za niezgodną z konstytucją (wyrokiem TK z dnia 11 maja 2004 r. sygn. K4/03). Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował przy tym samej idei ogólnej normy obejścia prawa, jednak zwrócił uwagę na potrzebę jej przejrzystego sformułowania, aby zapewniała ona podatnikowi maksymalną przewidywalność rozstrzygnięcia oraz nie ograniczała go w prawie do legalnej optymalizacji podatkowej, a także korzystania z ulg i zwolnień.
Czytaj więcej..


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓