Kategorie: Na Czasie

Zmiany w umowie zlecenia

Od stycznia 2017 roku zarówno pracownicy, jak i pracodawcy doświadczą kolejnych zmian w zakresie dotyczącym prawa pracy. Najwięcej emocji budzą zmiany obejmujące między innymi umowę o świadczenie usług oraz umowę zlecenie, których dotyczyć będzie niniejszy artykuł.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2015.2008 t.j. z dnia 2015.12.01 z późn. zmianami), wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa, której wysokość w 2017 roku wynosić będzie 13 zł (brutto) za godzinę. Określa ją obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 roku
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku. Co istotne, stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania w przypadku umów o dzieło oraz umów agencyjnych.Czytaj więcej..

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu

prywatnym i zawodowym w Nowym Roku

życzy

Zespół  Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Madebyoliver from www.flaticon.com

Nowelizacja PZP a zasada konkurencyjności

Przedsiębiorcy – niezobowiązani do stosowania ustawy PZP (jako zamawiający), jak też nierywalizujący na rynku zamówień publicznych (jako wykonawcy) – pozostają z reguły obojętni na kwestie zmian w rzecznej ustawie. Czemu się zresztą dziwić? Ustawa ta nie wpływa przecież na ich działalność. Czy oby na pewno? Są pewne wyjątki.Czytaj więcej..

Wyjaśnienia treści SIWZ a termin do wniesienia odwołania

Wniosek o złożenie wyjaśnień treści SIWZ nie wstrzymuje ani nie przywraca terminu do wniesienia odwołania od treści SIWZ. Większość wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ składanych przez wykonawców to tak naprawdę (nieznane ustawie) wnioski o zmianę treści SIWZ – na treść „odpowiadającą” wykonawcy. Skoro wykonawca wie, jakie jest pożądane przez niego brzmienie SIWZ, to znaczy że swoim pytaniem zmierza do jej zmiany. W razie odpowiedzi zamawiającego, która nie jest po jego myśli, nie może twierdzić, że dopiero w tym momencie dowiedział się o podstawie do wniesienia odwołania.Czytaj więcej..

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego 2016

Sejm VII kadencji ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247) dokonał radykalnych zmian w polskim postępowaniu karnym, szeroko modyfikując prawa i obowiązki stron procesu, w tym oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz ich obrońców i pełnomocników. Sam procesy karny, prowadzony przed Sądem powszechnym, został przekształcony w proces kontradyktoryjny, z dużą swobodą stron w aspekcie negocjowania ewentualnej kary dla sprawców przestępstw i ewentualnych zadośćuczynień osobom poszkodowanym przestępstwem. Dla realizacji tego założenia wprowadzono, m.in. prawo każdej osoby występującej przed Sądem do korzystania z pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa. Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (dalej: Nowelizacja z 1.07.2015)Czytaj więcej..

Informacja o zmianie siedziby spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r.  spółka Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.. zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
ul. Pańska 98/60
00-837 Warszawa

Adresem korespondencyjnym pozostaje ul. Kołłątaja 3, 20-006 Lublin.
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Uzupełnienie dokumentów last minute

Zamawiający wzywa do uzupełnienia jednego z dokumentów, którego wymóg załączenia do oferty wynikał z SIWZ. Termin na uzupełnienie krótki, a możliwość uzyskania dokumentu mocno ograniczona (daleko nie szukając – wakacyjny urlop w urzędzie). Wykonawca pozyskuje dokument tuż przed upływem wyznaczonego mu terminu. Z uwagi jednak na odległość od siedziby Zamawiającego nie ma szans na jego doręczenie w formie pisemnej. SIWZ nie dopuszcza innej formy uzupełnienia oferty.Czytaj więcej..

Kilka słów na temat miarkowania

Spotkaliśmy się niejednokrotnie z następującym argumentem zamawiającego: chętnie ugodowo załatwilibyśmy kwestię naliczonych wykonawcy kar umownych, ale zabrania nam tego art. 144 PZP.Czytaj więcej..

Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny 2015

W dniu 18 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny, pierwszym wydarzeniu tego rodzaju, organizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy.
Rola tłumaczy w obrocie prawnym w dzisiejszych czasach jest ogromna. Ludzie władający różnymi językami, swobodnie przemieszczający się po naszym kraju, siłą rzeczy będący podmiotami stosunków prawnych z rożnych dziedzin prawa (cywilne, karne, administracyjne) tworzą obraz obecnie powszechny. Czytaj więcej..

Ranking Kancelarii Prawniczych 2015

Z wielką  przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż w tegorocznej edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych przygotowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”  kancelaria Smaga Jaroszyński znalazła się  wśród trzech najlepszych kancelarii w Województwie Lubelskim oraz Województwie Podkarpackim. Jest to dla nas tym większe osiągnięcie, iż awansowaliśmy o dwa miejsca w stosunku do wyników ubiegłorocznego rankingu a ranking uznawany jest za najbardziej prestiżowy tego typu w Polsce. Co rocznie ocenia i prezentuje czołowe kancelarie i firmy zajmujące się prawną obsługą przedsiębiorstw.

Wyróżnienie to  możliwe jest dzięki współpracy z naszymi  Klientami, którzy  przyczyniają się do rozwoju i sukcesów Kancelarii. Cieszymy się, że nasze piętnastoletnie doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zespołu zostały docenione.

Dziękujemy.

 

Dziękujemy.


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓