Alert prawny nr 3 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 


 

Alert prawny nr 3

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku

z występowaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2


 

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, albowiem dotyczą rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewidział następujące działania w zakresie płatności bieżących składek lub należności w przypadku już zawartych umów o rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy składkę za luty opłacaliby dopiero

w czerwcu (wraz ze składką należną za miesiąc maj), podobnie w przypadku płatności składek w lipcu i sierpniu,

 • zawieszenie na 3 miesiące wykonania umowy zawartej z ZUS, dotyczącej układów ratalnych oraz odroczeń w przypadku gdy terminy płatności rat lub składek przypadają
  w okresie marzec-maj 2020 roku, co oznaczałoby wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji już zawartej umowy.

Skorzystanie przez przedsiębiorców z proponowanych przez Zakład rozwiązań nie zwalnia
z zapłaty składki w przyszłości.

Warunkiem skorzystania z powyższych ulg jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioski zostały udostępnione przez ZUS w formie wniosku dla osób nieprowadzących pełnej księgowości oraz wniosku dla osób prowadzących pełną księgowość.

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy PUE ZUS, wysłany pocztą lub złożony do skrzynki w placówce Zakładu. Składane wnioski są rozpatrywane priorytetowo.

Wypełniając odpowiedni wniosek należy, m.in.:

 • wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz brak możliwości opłacenia składek w terminie,
 • załączyć sprawozdania finansowe w przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość,
 • załączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis, ponieważ udzielanie ulg związane jest z pomocą de minimis. Co oznacza złożenie oświadczenia przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nie otrzymywaniu pomocy de minimis (oświadczenie RD-2), a także złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz RFD), przy czym powyższe dokumenty mogą zostać złożone wraz z wnioskiem lub uzupełnione w momencie przesłania przez ZUS umowy o odroczenie lub zawieszenie.
 • wskazać numer telefonu, adres e-mail w celu usprawnienia kontaktu z Zakładem.

Jednak złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia ulgi. Odmowa przez ZUS w udzieleniu ulgi będzie związana z koniecznością opłacenia należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesyła umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej e-mailem lub pocztą. Otrzymane dokumenty należy podpisać
w odpowiednich miejscach oraz przesłać pocztą lub złożyć w placówce Zakładu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne obecnie wszystkie podpisane dokumenty (wniosek oraz załączniki) można wysłać pocztą elektroniczną bądź poprzez PUE ZUS. Po zakończeniu stanu epidemicznego, najpóźniej w terminie 14 dni oryginały dokumentów należy wysłać lub dostarczyć do placówki ZUS. W przypadku niedostarczenie dokumentów w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta, co spowoduje naliczenie odsetek od należności.

Istnieje możliwość przedłużenia udzielonych przez Zakład ulg w przypadku gdy w ciągu
3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie. W takim przypadku należy wystąpić
z wnioskiem o renegocjacje zawartej umowy.

Obecnie rozważane są także inne formy pomocy jaka może zostać udzielona przez ZUS,
o wszystkich innych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

_______________________

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 

 

 

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓