Nasz Blog


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego z dnia 13.05.2016r na Wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji – I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap.

 

Załącznik nr 1
zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy

 

PZP a wymóg braku powiązań kapitałowo-osobowych

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków unijnych, przyznanych w ramach dofinansowania, jest zakaz dokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z beneficjentem (zamawiającym). Zamawiający dokonując wyboru wykonawców powinien tym samym z góry wykluczyć wszystkie „bliskie” mu podmioty.Czytaj więcej..

Aktualizacja zapytania ofertowego

Informacja dotycząca aktualizacji zapytania ofertowego na wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji – I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap.

Informacja o aktualizacji zapytania ofertowego

Ogłoszenie na wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji – I etap

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji – I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap.

załacznik nr 1

Ranking Kancelarii Prawniczych 2016

Mamy przyjemność poinformować, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016 zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” uplasowaliśmy się ponownie w ścisłej czołówce Województwa Lubelskiego (2 miejsce) oraz w południowo-wschodniej Polsce (Województwo Lubelskie i Podkarpackie – 4 miejsce). W klasyfikacji ogólnopolskiej zajęliśmy 166 miejsce.

Czytaj więcej..

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego 2016

Sejm VII kadencji ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247) dokonał radykalnych zmian w polskim postępowaniu karnym, szeroko modyfikując prawa i obowiązki stron procesu, w tym oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz ich obrońców i pełnomocników. Sam procesy karny, prowadzony przed Sądem powszechnym, został przekształcony w proces kontradyktoryjny, z dużą swobodą stron w aspekcie negocjowania ewentualnej kary dla sprawców przestępstw i ewentualnych zadośćuczynień osobom poszkodowanym przestępstwem. Dla realizacji tego założenia wprowadzono, m.in. prawo każdej osoby występującej przed Sądem do korzystania z pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa. Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (dalej: Nowelizacja z 1.07.2015)Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓