Nasz Blog


Informacja o zmianie siedziby spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r.  spółka Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.. zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
ul. Pańska 98/60
00-837 Warszawa

Adresem korespondencyjnym pozostaje ul. Kołłątaja 3, 20-006 Lublin.
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Według stanu na piątek, 22 kwietnia 2016 roku, postęp nowelizacji PZP wygląda w sposób następujący: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FB297953CCDE7931C1257F850037BC34 (po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu). Oznacza to, że mamy w naszym porządku prawnym niewdrożone nowe dyrektywy, a zarazem nieobowiązujące stare. Czyli do momentu uchwalenia nowelizacji PZP przez Sejm, stosujemy starą ustawę wraz z tymi postanowieniami nowych nieimplementowanych dyrektyw, które nadają się do określenia jako bezpośrednio skuteczne. Rozsądny komunikat w tym zakresie wydał zresztą UZP: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Można się jednak zastanowić, czy uspokajający ton zawartego tam stwierdzenia: „Bezpośredni skutek dyrektyw funkcjonuje wyłącznie w stosunkach między jednostką a państwem” jest dostatecznie usprawiedliwiony.

Interesy wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawie zawsze sprzeczne. Zrozumiałe jest to, że wykonawcy będą się mogli powoływać względem zamawiającego (jako emanacji państwa) na bezpośrednio skuteczne przepisy dyrektywy. Tyle że w oparciu o te przepisy zamawiający będzie podejmować decyzje dotyczące innych wykonawców, godzące w ich interesy (które nie byłyby naruszone, gdyby zamawiający nie oparł się na bezpośrednim skutku dyrektywy). Wygląda znajomo – jak horyzontalny bezpośredni skutek dyrektywy, tyle że osiągnięty „za pośrednictwem zamawiającego”.

Tomasz Czapla
Radca Prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Ustrój rolny w najnowszej odsłonie

31 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórzy ustaw (dalej: UWSN), która nowelizuję ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. (dalej: UKUR) oraz uchyla ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.Czytaj więcej..

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej w świetle najnowszego orzecznictwa

Uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 31 marca 2016 roku (III CZP 89/15), Sąd Najwyższy rozstrzygnął pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie właściwego adresata oświadczenia członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji, stwierdzając, iż oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH, czyli innemu członkowi zarządu lub prokurentowi.Czytaj więcej..

Sposób korzystania z lokalu użytkowego a zgoda wspólnoty mieszkaniowej

Członkami wspólnot mieszkaniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (dalej: UWL), są niejednokrotnie nie tylko właściciele lokali mieszkalnych, lecz także użytkowych – o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Niezależnie od rodzaju posiadanego lokalu, sprawują oni łącznie zarząd nieruchomością wspólną. Zgodnie zaś z art. 22  UWL, do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest zgoda wspólnoty, wyrażona w formie uchwały. Czy takiej zgody będzie potrzebował właściciel lokalu użytkowego, który chce zmienić sposób jego użytkowania, np. z biura na restaurację?Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓