Nasz Blog


Skarga od uzasadnienia wyroku KIO

W uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy zajął stanowisko w przedmiocie dopuszczalności skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (uchwała Sądu Najwyższego, III CZP 111/15).Czytaj więcej..

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony refleksją, spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, które dodadzą nadziei, sił oraz zmotywują do podejmowania kolejnych wyzwań.

Życzy Zespół
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego z tytułu opóźnienia w międzynarodowym przewozie lotniczym w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE

Zgodnie z art. 19 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska), „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów. Jednakże przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem, jeżeli udowodnił, że on sam i osoby za niego działające podjęli wszelkie środki, jakich można było oczekiwać, w celu uniknięcia szkody, albo że podjęcie takich środków było dla nich niemożliwe”. Przywołany przepis stał się zarzewiem sporu, prowadzonego pomiędzy Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litewskiej (STT) a przewoźnikiem lotniczym Air Baltic Corporation AS, zawisłym przed Sądem Rejonowym dla miasta Wilna, opartym na następującym stanie faktycznym:Czytaj więcej..

Dokumentacja cen transferowych – dokument, który przedsiębiorca musi posiadać

Pomimo oddźwięku w mediach i ostatnich komunikatów Ministerstwa Finansów wielu przedsiębiorców (szczególnie tych małych i średnich) nie interesuje się tematem dokumentacji cen transferowych. Należy przestrzec przed tego rodzaju podejściem.

Ceny transferowe” to ceny stosowane przez podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (majątkowo, osobowo, rodzinnie itp.) lub podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Kształtowanie polityki cenowej w stosunkach z takimi podmiotami może służyć zaniżaniu opodatkowania (poprzez ustalanie cen na poziomie odbiegającym od rynkowego). Jest to dość popularna praktyka. Na czym ona polega? Oto przykład:Czytaj więcej..

Obrót nieruchomościami rolnymi

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.)[1], która w chodzi w życie 1 maja 2016 roku, ma na celu przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych poprzez ograniczenie dopuszczalności przenoszenia własności nieruchomości rolnych, które skutkowałoby podziałem gospodarstwa rolnego. W artykule 6 ustawy przewidziano 6 przypadków, w których można zbyć nieruchomość rolną albo jej część jeżeli w rezultacie tego zbycia dojdzie do podziału gospodarstwa rolnego.Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓