Nasz Blog


Internet w sieci zamówień publicznych

W zasadzie każdy Zamawiający dysponuje stroną internetową. Witrynę taką należy stworzyć, uruchomić oraz aktualizować. Pole dla zamówień publicznych – choć ograniczone po zwiększeniu „progu” wartości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych („PZP”) – nadal niemałe.Czytaj więcej..

Spotkania Biznesowe z Lubelskim Klubem Biznesu

W ostatnim czasie nasza Kancelaria miała okazję aktywnie uczestniczyć w spotkaniach przedsiębiorców organizowanych przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, z którym na stałe współpracujemy. Cykl spotkań  Strefa LKB  umożliwia prezentację Partnerów, dyskusję, wymianę poglądów i wzajemnych oczekiwań jak również poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Czytaj więcej..

Rejestracja spółki S24

„Kod nie znajduje się na liście wybranych kodów PKD lub już został użyty”

Jeśli doszedłeś do tego momentu rejestracji spółki S24 i brakuje Ci już siły, napisz do mnie – pomogę 🙂

t.czapla@sjlegal.eu

Tomasz Czapla

radca prawny
w Smaga Jaroszyński Spółka Adwokakcka S.K.A

Pracownikowi przywróconemu do pracy co do zasady nie przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy.

Zgodnie z art. 47 kodeksu pracy, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.Czytaj więcej..

Czy systemy wsparcia w ustawie o OZE stanowią pomoc publiczną?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2015 roku uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii, której celem jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. 11 marca natomiast Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę.

W ustawie uchwalonej przez Sejm odrzucono poprawki Senatu dotyczące wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalono ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych, w ramach tzw. poprawki Bramory.  Oznacza to sprzedaż energii przez domowe mikroinstalacje OZE o mocy odpowiednio do 3 kW i 10 kW po stałych, preferencyjnych stawkach, niezmienianych przez okres 15 lat.Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓