Nasz Blog


Niedopuszczalność ograniczenia prokury poprzez zastrzeżenie, że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów o następującej treści „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.”
Przedmiotowa uchwała została podjęta na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zwrócił się z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów zagadnienia prawnego budzącego rozbieżności w praktyce orzeczniczej, a mianowicie czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce «Prokurenci», jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?Czytaj więcej..

Regulacja CFC

Regulacje zwane CFC (ang. Controlled Foreign Company), stanowią nowość w polskim podatku dochodowym.  Istotą tych rozwiązań jest przypisanie zysków spółki zagranicznej  spółce krajowej w proporcji do posiadanego przez tę spółkę krajową kapitału udziałowego spółki zagranicznej, w roku osiągnięcia zysków przez spółkę zagraniczną, bez względu czy dokonano faktycznej wypłaty tychże zysków.
Zapoznając się z tą nową konstrukcją w CIT, dochodzę do wniosku, że podstawowym celem (istotą) tej regulacji, jest to, aby opodatkować w Polsce zyski osiągane przez  powiązane spółki zagraniczne tzw. skarbonki. Dzieje się tak dlatego, że nierzadko polski podatnik tworząc strukturę spółek , kapitałowo powiązanych, tworzy spółki w krajach, w których obciążenia fiskalne są niższe niż w Polsce, bądź ich w ogóle nie ma, są to tzw. spółki skarbonki, do których trafia większość zysków wypracowywanych przez tą całą strukturę spółek (polskich i zagranicznych). Do tej pory polski fiskus mógł tylko patrzeć, jak spółki wyprowadzają z Polski zysk, poza zasięg polskiego fiskusa i w spółce docelowej ten zysk opodatkowują bądź w ogóle nie płacą podatków.Czytaj więcej..

Raport: Prawne aspekty dotyczące fotowoltaiki

Raport „Prawne aspekty dotyczące fotowoltaiki” przygotowaliśmy z myślą o podmiotach zainteresowanych udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym. Zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych.  Raport stanowi podstawową bazę wiedzy na temat inwestycji w branży fotowoltaicznej, w szczególności w zakresie regulacji prawnych istotnych dla podmiotów zainteresowanych udziałem w rynku odnawialnych źródeł energii.Czytaj więcej..

Charakter prawny umowy czarteru lotniczego

Umowa czarteru środka transportowego nie jest znana Kodeksowi cywilnemu, natomiast uregulowana została w art. 188 – 200 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 758 ze zm.), która to regulacja ze względu na zakres przedmiotowy przywołanej powyżej ustawy, nie znajduje zastosowania do czarteru środka transportowego w przewozie lotniczym. Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓