Nasz Blog


Uzupełnienie braku formalnego apelacji a doręczenie pisma profesjonalnemu pełnomocnikowi

W jednej ze spraw o odszkodowanie prowadzonych przez Kancelarię, wygranej w pierwszej instancji, sąd rejonowy wydał z urzędu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej sentencji wyroku poprzez nadanie poszczególnym jego rozstrzygnięciom prawidłowej numeracji. W związku z faktem, że przedmiotowe sprostowanie zostało dokonane już po wniesieni apelacji przez pozwanego, sąd pierwszej instancji wezwał apelującego do uzupełnienia apelacji poprzez dostosowanie zakresu zaskarżenia do sprostowanej sentencji wyroku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Czytaj więcej..

„Ty złóż ofertę , ja wykonam…” czyli podwykonawstwo na 100 %

Przedsiębiorcy dość często rozważają możliwość „wspólnego” wykonania określonego zamówienia publicznego w formule całkowitego podwykonawstwa. Jeden z nich podpisuje umowę o udzielenie zamówienia publicznego. Drugi, formalnie nieujawniony w kontrakcie głównym, wykonuje całość świadczenia. Za niniejszym rozwiązaniem może przemawiać wiele względów.Czytaj więcej..

Darowizna udziałów w spółce z o.o. pod lupą fiskusa

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko decydują się na rozporządzenie posiadanymi udziałami. Następuje to przede wszystkim poprzez zbycie udziałów na rzecz osób trzecich. Do takiego zbycia często dochodzi w formie darowizny na rzecz członków rodziny darczyńcy. Ma to swoje uzasadnienie podatkowe.  Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwalają określonej grupie osób na dokonywanie rozporządzeń majątkiem pomiędzy sobą, bez ponoszenia przy tym ciężaru podatkowego.Czytaj więcej..

Szacunkowy czas realizacji umowy

„Wykonawca będzie świadczył usługi w przybliżeniu do …”, „Szacunkowy czas realizacji usługi to …” – tak niekiedy zamawianą usługę opisuje zamawiający, który chciałby otrzymać od wykonawcy usługę o określonym zakresie przedmiotowym, ale (z uwagi na inne uwarunkowania) nie jest w stanie określić jak długo ta usługa będzie musiała być wykonywana (np. usługi nadzoru czy doradztwa związane z konkretnym prowadzonym „w tle” projektem). Czytaj więcej..

Przeciętny kowalski może nie zyskać na ustawie o OZE – może stracić podwójnie

Założenie jest takie: dzięki ustawie o odnawialnych źródłach energii Polacy mają w łatwy sposób sami produkować energię na potrzeby swoich gospodarstw, a jej nadwyżki sprzedawać do sieci. Takie jest tylko założenie. W rzeczywistości, oczekiwanie na nowe regulacje przedłuża się, wbrew wielokrotnym obietnicom o niedługim wejściu ustawy w życie.Czytaj więcej..

Wpływ mieszanej reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na samodzielne działanie prokurenta samoistnego

Przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych lub postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidujące możliwość reprezentowania spółki kapitałowej przez członka zarządu łącznie z prokurentem nie ograniczają kompetencji prokurentów wynikającej z przepisów o prokurze.Czytaj więcej..

Najważniejsze w 2015 r. zmiany w podatkach (dla przedsiębiorców).

Najważniejsze w 2015 r. zmiany w podatkach (dla przedsiębiorców).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany w podatkach dochodowych i podatku VAT, które mają nastąpić w roku 2015.Czytaj więcej..

Jak i po co zmieniać wysokość kapitałów własnych w ciągu roku, czyli cienka kapitalizacja po nowemu.

„Cienką kapitalizacją” nazywamy sytuację, w której wspólnicy udzielają spółce środków na jej działalność (wyposażają w kapitał) za pomocą pożyczek, a nie wkładów na kapitały (kapitał zakładowy lub zapasowy). Spółka otrzymuje więc kapitał pod tytułem zwrotnym, a nie bezzwrotnym, co pogarsza jej wypłacalność. Cienka kapitalizacja jest również wykorzystywana  jako instrument optymalizacji podatkowej,  wypłaty odsetek od pożyczki są – w przeciwieństwie do wypłaty dywidendy – opodatkowane jednokrotnie (z ekonomicznego punktu widzenia).Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓