Nasz Blog


Rzecz o swobodzie kontraktowania w świetle planowanych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej

Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Są to zmiany, które na pewno nie spodobają się podatnikom. Ponadto, budzą one bardzo poważne wątpliwości, co do ich prawniczej poprawności. Czytaj więcej..

Kary umowne i odstąpienie od umowy już nie tak straszne.

18 września 2014 roku ogłoszono zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych („PZP”).

PZP jest jednym z najczęściej nowelizowanych, rodzimych aktów prawnych. Od momentu wejścia w życie uchwalono już 40 nowelizacji, co daje imponującą średnią – 4 na rok. W gąszczu zmian, jedynie nieliczne są ważne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Co interesujące – ostatnia z nowelizacji wręcz obfituje w tego rodzaju zmiany.

Przykład? – Modyfikacja art. 24 ust. 1 PZP, określającego przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.Czytaj więcej..

Kiedy Ustawa o odnawialnych źródłach energii?

W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, które znacząco odbiegają od założeń systemu wsparcia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanego w październiku 2012 r.Czytaj więcej..

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296) przewidująca zmiany, m.in. w zakresie dopuszczalności ustnego uzasadnienia wyroków. Zgodnie z dodanym do art. 328 par § 11 k.p.c.: „Jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku i utrwalone za pomocą tego urządzenia, o czym przewodniczący uprzedza przed wygłoszeniem uzasadnienia. Czytaj więcej..

Przemienność kompetencji Sądu Powszechnego i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie odszkodowania za opóźniony lot

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lutego 2014 roku (III CZP 113/13) rozstrzygając zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia przewoźnika lotniczego na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie odmawiające odrzucenia pozwów pasażerów.Czytaj więcej..

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Prezes UZP może w określonych okolicznościach wystąpić do sądu o unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Aby nadmiernie się nie rozpisywać: chodzi o sytuacje wskazane w art. 144a ust 1 ustawy PZP, a więc: art. 140 ust. 3, 144 ust. 1 i 146 ust. 1 ustawy PZP. Jest to roszczenie limitowane czasem (4 lata od zawarcia lub zmiany umowy podlegającej unieważnieniu). Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓